مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی تهران
برگزار کننده دوره های رایگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

لینک دریافت کارت آزمون  ۱ / ۶ / ۹۲

http://azmoon.portaltvto.comارسال توسط فراهانی
                سامانه دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه             

                                                                                            ارسال توسط مددی ( پذیرش )

لینک دریافت کارت آزمون تئوری

 ۳۰ / ۴ / ۹۱ 

از پورتال آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای

http://azmoon.portaltvto.com/card/card/index/1/12

 ارسال توسط فراهانی
 
تاريخ : 91/03/23

برای دیدن نتایج آزمون و دریافت کارت آزمون به لینک زیر مراجعه شود

http://azmoon.portaltvto.com/ارسال توسط مددی ( پذیرش )

اطلاعات آزمون کتبی کارآموزان دوره چهارم GIS در وبلاگ کارگاه GISارسال توسط فراهانی

آزمون کتبی پایان دوره رشته های زیر در

روز چهارشنبه ۱۳/۲/۹۱ برگزار می گردد

برای دریافت کارت  آزمون به دفتر پذیرش مرکز مراجعه نماییدارسال توسط فراهانی

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت